Tiếng Anh MẦM NON

• Dành cho các bạn mới BẮT ĐẦU LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH.

• Làm quen với các từ vựng với chủ đề quen thuộc

• Tập trung hai kỹ năng: NGHE-NÓI

• Hình thành thói quen đọc và nhận dạng từ

• Hoạt động lớp đa dạng, có ý nghĩa

• Tiếp xúc với ngôn ngữ tự nhiên nhất thông qua các video, bài hát, câu chuyện phù hợp lứa tuổi, các hoạt động tương tác sống động, đọc thơ và kể chuyện đơn giản

Tiếng Anh MẦM NON
Thông tin lớp và lịch học
Lớp học Độ tuổi Số buổi Học phí Suất học
KIDDY A 4 - 6 48 buổi 2.800.000 VND Suất 1
Thứ 2: 17h30 - 19h00
Thứ 4: 17h30 - 19h00

Suất 2
Thứ 3: 17h30 - 19h00
Thứ 5: 17h30 - 19h00

Suất 3
Thứ 5: 17h30 - 19h00
Thứ 7: 17h30 - 19h00

Suất 4
Thứ 7: 7h30 - 9h00
Chủ Nhật: 7h30 - 9h00

KIDDY B 4 - 6 buổi 2.800.000 VND Suất 1
Thứ 3: 17h00 - 19h00
Thứ 5: 17h00 - 19h00

KIDDY B ĐN 4 - 6 24 buổi
STARTERS A SPEAKING 5 - 6 48 buổi 2.800.000 VND Suất 1
Thứ 2: 17h30 - 19h00
Thứ 4: 17h30 - 19h00

Suất 2
Thứ 2: 17h30 - 19h00
Thứ 6: 17h30 - 19h00

Suất 3
Thứ 3: 17h30 - 19h00
Thứ 7: 17h30 - 19h00

Suất 4
Thứ 4: 17:30 - 19:00
Thứ 6: 17:30 - 19:00

Suất 5
Thứ 5: 17h30 - 19h00
Thứ 7: 15h30 - 17h00

Suất 6
Thứ 7: 7h30 - 9h00
Chủ Nhật: 7h30 - 9h00

Suất 7
Thứ 7: 9h30 - 11h00
Chủ Nhật: 9h30 - 11h00

STARTERS A SPEAKING - ĐN 5 - 6 48 buổi 4.200.000 VND Suất 1
Thứ 2: 18h00 - 19h30
Thứ 4: 18h00 - 19h30

STARTERS B SPEAKING 5 - 6 48 buổi 2.800.000 VNĐ Suất 1
Thứ 3: 17h30 - 19h00
Thứ 5: 17h30 - 19h00

Suất 2
Thứ 7: 7h30 - 9h00
Chủ Nhật: 7h30 - 9h00

STARTERS B SPEAKING - ĐN 5 - 6 48 buổi 4.200.000 VND Thứ 3: 17h30 - 19h00
Thứ 5: 17h30 - 19h00


STARTERS C SPEAKING 6 - 7 48 buổi 2.800.000 VNĐ Suất 1
Thứ 2: 17h30 - 19h00
Thứ 4: 17h30 - 19h00

Suất 2
Thứ 7: 9h30 - 11h00
Chủ Nhật: 9h30 - 11h00

STARTERS D SPEAKING 6 - 7 48 buổi 2.800.000 VNĐ Suất 1
Thứ 2: 17h30 - 19h00
Thứ 4: 17h30 - 19h00

Suất 2
Thứ 3: 17h30 - 19h00
Thứ 5: 17h30 - 19h00

Suất 3
Thứ 3: 17h30-19h00
Thứ 6: 17h30-19h00

Suất 4
Thứ 7: 7h30 - 9h00
Chủ Nhật: 7h30 - 9h00

Suất 5
Thứ 7: 9h30 - 11h00
Chủ Nhật: 9h30 - 11h00

TUTOR STARTERS A SPEAKING 5 - 6 40 buổi 7.400.000 VND
TUTOR STARTERS B SPEAKING 5 - 6 40 buổi 7.400.000 VND Suất 1
Thứ 7: 9h30 - 11h00
Chủ nhật: 9h30 - 11h00

Suất 2
Thứ 3: 19h30 - 21h00
Thứ 7: 15h30 - 17h00

TUTOR STARTERS C SPEAKING 5 - 6 40 buổi 7.400.000 VND Suất 1
Thứ 3: 19h30 - 21h00
Thứ 5: 19h30 - 21h00

Suất 2
Thứ 2: 19h30 - 21h00
Thứ 4: 19h30 - 21h00

Suất 3
Thứ 7: 7h30 - 9h00
Chủ nhật: 7h30 - 9h00

Suất 4
Thứ 7: 9h30 - 11h00
Chủ nhật: 9h30 - 11h00

TUTOR STARTERS D SPEAKING 5 - 6 40 buổi 7.400.000 VND Suất 1
Thứ 2: 19h30 - 21h00
Thứ 4: 19h30 - 21h00

MTEC luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp thắc mắc cho các bạn học sinh và quý phụ huynh. Hãy đừng ngần ngại liên hệ để được hỗ trợ tận tình và miễn phí.
Đăng ký tư vấn miễn phí